Server

Připojte se na server pomocí mc.warmeg.eu
Na serveru hraje 2 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/3NnndtmsAV
Na serveru je online 17 uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Náš svět je krychle!
mc.warmeg.eu

Avatar Avatar Avatar
Pravidla pro herní a komunikační servery!
Kliknutím na záložky výše zobrazíte různé části pravidel.

Poznámka autora: Prosíme všechny hráče, aby dbali nastavených pravidel a požadavků administrátorů. V těchto případech uplatňujeme zásady ignorantia legis non excusat, tedy zásady neznalost zákona neomlouvá.

Užitečné odkazy:

Pravidla pro server survival:
 

1. Práva a povinnosti hráče

Práva:
 • Hráč má právo požádat o pomoc admina v momentě, kdy se otázka vztahuje k našemu serveru. Taktéž při žádosti o pomoc musíte dodržovat pravidla projektu WarMeg.eu.
 • Hráč má právo podat stížnost na jakéhokoliv hráče/admina v případě, že má důkazy, které daného hráče/admina dosvědčí. Jakákoliv stížnost bez důkazu bude automaticky zamítnuta.
Povinnosti:
 • Hráč je povinen nahlásit chybu na serveru, a v žádném případě tuto chybu nesmí zneužívat ani jakkoliv zatajovat.
 • Hráč se v žádném případě nesmí vydávat za youtubera, streamera, týmu, vedení a jiného hráče.
 • Hráč musí respektovat všechny členy týmu. 
 • Je zakázáno spamovat chat.
 • Je zakázáno uvádět reklamu na jiné minecraft servery (za jakékoliv zveřejnění IP a URL odkaz se trestá!).
 • Je zákaz skinů podporující rasismus, fašismus, sprostý či jinak nevhodný.
 • Je přísně zakázáno používání jakýchkoli úprav klienta, hacků, cheatů, módů nebo resource packů, které ovlivňují požitek ze hry nebo jinak zvýhodňuje hráče nad ostatními. Do této sekce patří také různé autoclickery, doubleclickery, makra či změna ovládání hry. Povolené modifikace jsou: Shaders mod, Optifine, Litemod, Rei's minimap, ArmorStatus, Damage Indicator, ToggleSprint, 5zig, Smooth font, TMI, Macro beybind mod a běžné resource packy.
 • Je zakázáno nadávat či zesměšnovat ostatní hráče nebo mít nevhodný (sprostý, urážlivý) nick, zakládat residence se sprostým jménem či sprostě pojmenovat svého peta.
 • Hráč je zodpovědný za svůj účet a to v jakémkoliv případě. Pokud mu někdo změní heslo nebo ho zapomene, není chyba na naší straně. V těchto případech musí hráč využít našeho kontaktního formuláře nebo Discordu 『🔸』Podpora.
 • Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
 • Hráč nesmí navádět hráče k porušování pravidel.
 • Hráč nesmí lákat ostatní hráče na sebe či do své residence za účelem zabití.
 

2. Práva a povinnosti A-týmu

Práva:
 • Na zprávy typu „Dáš mi OP? Dáš mi fly?! Dáš mi věci?“ apod., nebo na zprávy, které nesouvisí s naším projektem, A-tým není oprávněn odpovídat, ba naopak Vás za to může v některých případech vyhodit ze serveru či zablokovat.
 • A-tým má právo přesměrovat Váš dotaz, problém či stížnost na naší e-mailovou podporu.
 • A-tým má právo přesměrovat Váš dotaz, problém na náš Discord server.
 • A-tým je nucen si uchovat důkaz k Vašemu prohřešku, maximálně však 3 kalendářní dny.
Povinnosti:
 • Helper, Admin, Mod musí Váš problém dořešit, to znamená, že se nemůže ze serveru odpojit při řešení problému. Členové týmu s Vámi musí dořešit jen ten problém na které má pravomoce.
 • A-tým v žádném případě nesmí zneužívat své pravomoce.
 • A-tým se nesmí povyšovat nad hráče.
 • A-tým nemá povinnost navrátit hráčům věci o které přišli, z důvodu chyb serveru, odcizení, cheaterům či bugům.
 


3. Pravidla VIP a veškerých plateb (VIP ranky, truhly, tagy a kosmetické doplňky,...)
 • Zakoupené výhody na Váš účet obdržíte zhruba do 5 minut (maximálně však do 1 hodiny) od zpracování platby v platební bráně.
 • V případě, že do 1 hodiny nedostanete zakoupené výhody, máte možnost řešit s námi tento problém v sekci kontakty nebo na Discordu.
 • Zakoupené výhody lze v některých případech přenášet (například při přechodu z warez na originální MC).
 • Informace k zakoupení serverových výhod naleznete zde.
 • Veškeré výhody nejsou ochranou proti udělení blokace či vykopnutí ze serveru.
 • Projekt WarMeg.eu si vyhrazuje právo na odebrání výhod za porušení pravidel nebo při ukončení celého projektu WarMeg.eu.
 • Kupující nemá právo na refundaci, hráč je povinen si přečíst Obchodní podmínky jestliže s nimi nesouhlasí, platba nemůže být provedena.
 • Doba trvaní po sobě zakoupených VIP balíčků se nesčítá.
 • Odesláním platby souhlasíte s pravidly serveru a obchodními podmínkami.
 • WarMeg.eu si vyhrazuje právo na změnu benefitů VIP balíčků, obsahů truhel, atp..
 

4. Ban herního účtu
 • Ban dostanete v momentě, kdy porušíte pravidla serveru WarMeg.eu.
 • Pokud se domníváte, že blokace byla udělena neoprávněné, máte právo zažádat o zrušení blokace účtu do 14ti dnů od zablokování. Jak si o něj zažádat? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo Discordu 『🔸』Podpora.
 • Při žádosti o blokaci dbejte na vědomí, že a-tým je nucen si uchovávat důkaz k vašemu prohřešku maximálně 3 kalendářní dny.
 • Pokud jste pravidla serveru porušil, Vaše žádost o odblokování účtu bude zcela zamítnuta (pouze v některých případech si můžete zažádat o odblokování prostřednictvím kontaktního formuláře nebo Discordu 『🔸』Podpora.
 • Je zakázáno jakkoli svým chováním kazit hru ostatním (např. podkopávání/zesměšnování/urážení členů týmu nebo hráčů).
 • Za obcházení blokace (např. vytvořením si dalšího účtu) Vám může být udělena IP blokace.
 

5. Kontakty
 • Pokud budete chtít nahlásit zneužívání práv člena admin týmu či porušování pravidel někoho z hráčů, přidejte ke zprávě také důkaz, které Vaše tvrzení dokazuje.

Administrátor/správce webu má právo jakkoli změnit znění těchto pravidel.
Pravidla jsou platné pro Minecraft server WarMeg.eu (mc.warmeg.eu) od 22.05.2021.
Pravidla komunikačních kanálu:
 
1. Discord
 • Je zakázána propagace jiných discord serverů.
 • Je zakázáno mass spamovat mentions.
 • Je zakázáno odesílat nevhodné tickety, nápady.
 • Je zakázáno spamovat v chat kanálech.
 • Je zakázáno zahlcovat boty.
 • V hlasových místnostech je zakázáno používat měniče hlasu a pouštět nevhodné zvuky.
 • Je zakázáno vytvářet tickety, které nejsou určeny k řešení Vašeho problému.
 • Uživatel je povinen dodržovat pravidla služby Discord.
 • Je zakázáno vytváření více účtů za účelem získání výhod nebo obcházení trestu.
 • Jazyk na Discord serveru WarMeg.eu je omezen (nebude-li stanoveno jinak) na český, slovenský a anglický. Psaní v jazyce jiném, než je uvedeno, bude trestáno.
 • Mějte prosím na paměti, že služba Discord jsou veřejně přístupné. Vkládat pornografický, nemorální, rasistický, extrémistický (nábožensky, politicky atd.) nebo jiný nevhodný obsah (text, obrázky, video, odkazy apod.) je přísně zakázáno.
 • Prokažte respekt ostatním uživatelům. Nejsou zde tolerovány urážky, osobní útoky a jakákoliv špatná mluva namířená proti ostatním uživatelům.
 • Neatakujte jiné uživatele kvůli jejich pravopisu. Pokud máte problém jejich příspěvky přečíst nebo jejich příspěvkům nerozumíte, nahlaste tyto příspěvky moderátorům. Přesto žádáme všechny uživatele, aby psali spisovně a srozumitelně. Tak, aby jejich příspěvek ostatní snadno pochopili.
 • Urážky, pomluvy či útočné příspěvky/vlákna namířené proti členům týmu WarMeg.eu či týmu jako takovému, nebudou v žádném případě tolerovány. Autor těchto příspěvků bude okamžitě potrestán. Trest může být v rozmezí několika dní až permanentní, dle závažnosti prohřešku. Nevhodné příspěvky budou odstraněny.
 • Reklamní a verbovací odkazy do jiných herních serverů nejsou povoleny, kromě her provozovaných WarMeg.eu. 
 • Nepoužívejte v příspěvcích nadměrné množství obrázků, otazníků, vykřičníků a jiných znaků. Zbytečně nepoužívejte CAPS LOCK (psaní velkými písmeny). 
 • Zveřejnění osobních údajů ostatních uživatelů (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště, fotografie, IP adresa apod.) je přísně zakázáno.
 • S ohledem na ochranu osobních údajů je zakázáno nahrávat uživatele v místnosti bez povolení.
 • Prosíme, respektujte soukromí uživatelů. Je zakázáno zveřejňovat soukromou korespondenci bez svolení všech jejích účastníků.
 • Je zakázáno navádět k porušování Pravidel serveru.
 • Discord server WarMeg.eu podléhá zákonům ČR.
 • Se vstupem na Discord server WarMeg.eu automaticky souhlasíte s pravidly i se zásadami ochrany osobních údajů.
 

2. Fórum

A. Fórum obecně
 
 • Zveřejňování odkazů, které vyplácejí peníze za počty kliknutí je zakázáno.
 • Je zakázáno vytváření více účtů za účelem získání výhod nebo obcházení trestu.
 • Jazyk na webu WarMeg.eu je omezen (nebude-li stanoveno jinak) na český, slovenský a anglický. Psaní v jazyce jiném, než je uvedeno, bude trestáno.
 • Žádáme vás, abyste zakládali nová vlákna ve správných sekcích fóra. Pročtěte si prosím popisky jednotlivých sekcí, abyste věděli, kam nejlépe umístit své vlákno. Uživatelé, kteří budou neustále zakládat vlákna ve špatné sekci, budou blokováni. Moderátorský tým může taková vlákna přesunout, ba dokonce i odstranit.
 • Pokud máte nějaké potíže (s hrou, či potřebujete poradit), nevkládejte tyto dotazy do vláken jiných uživatelů, ale založte si vlastní.
 • Mějte prosím na paměti, že stránky jsou přístupné pro širokou veřejnost. Vkládat pornografický, nemorální, rasistický, extrémistický (nábožensky, politicky atd.) nebo jiný nevhodný obsah (text, obrázky, video, odkazy apod.) je přísně zakázáno.
 • Prokažte respekt ostatním uživatelům. Nejsou zde tolerovány urážky, osobní útoky a jakákoliv špatná mluva namířená proti ostatním uživatelům.
 • Neatakujte jiné uživatele kvůli jejich pravopisu. Pokud máte problém jejich příspěvky přečíst nebo jejich příspěvkům nerozumíte, nahlaste tyto příspěvky moderátorům. Přesto žádáme všechny uživatele, aby psali spisovně a srozumitelně. Tak, aby jejich příspěvek ostatní snadno pochopili.
 • Urážky, pomluvy či útočné příspěvky/vlákna namířené proti členům týmu WarMeg.eu či týmu jako takovému, nebudou v žádném případě tolerovány. Autor těchto příspěvků bude okamžitě potrestán. Trest může být v rozmezí několika dní až permanentní, dle závažnosti prohřešku. Nevhodné příspěvky budou odstraněny.
 • Reklamní a verbovací odkazy do jiných herních serverů nejsou povoleny, kromě her provozovaných WarMeg.eu. Rovněž žádáme, abyste hry jiných poskytovatelů nezmiňovali (to se týká zejména názvů her, herních serverů apod.).
 • Nepoužívejte v příspěvcích nadměrné množství obrázků, otazníků, vykřičníků a jiných znaků. Zbytečně nepoužívejte CAPS LOCK (psaní velkými písmeny). Mimo sekci Kecárna není povoleno modifikovat písmo barvou či velikostí. Takovéto příspěvky mohou být bez upozornění upraveny.
 • Dvojité příspěvky nejsou dovoleny, pokud chcete cokoliv přidat k Vašemu stávajícímu příspěvku, použijte tlačítko "Upravit". Výjimkou je vlákno s nezodpovězenou otázkou, kdy můžete použít tzv. bump - z anglického "bring up my post". Ale pozor, nepřehánějte to s bumpováním, 1x denně je víc než dost! Jestliže jste ve svém příspěvku cokoliv zapomněli zmínit a Váš příspěvek už nejde upravit, můžete se obrátit na některého moderátora s prosbou o doplnění vašeho příspěvku.
 • BANy, či jiné postihy z fóra, Discordu, TeamSpeaku či ze hry, ať už své nebo cizí, není povoleno diskutovat zde na stránkách. K tomuto použijte veškeré poskytnuté kontakty na členy týmu WarMeg.eu
 • Zveřejnění osobních údajů ostatních uživatelů (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště, fotografie, IP adresa apod.) je přísně zakázáno.
 • Prosíme, respektujte soukromí uživatelů. Je zakázáno zveřejňovat soukromou korespondenci bez svolení všech jejích účastníků.
 • Je zakázáno navádět k porušování Pravidel serveru.
 • Fórum podléhá zákonům ČR.
 • Tlačítko "Nahlásit hráče/člena týmu" můžete použít ke kontaktovaní moderátora za účelem nahlášení příspěvku, jenž porušuje pravidla, případně za účelem prosby o úpravu vašeho příspěvku (uzamčení, přesunutí atd.). Ke kontaktu moderátorů za jiným účelem slouží služba Discord nebo webová služba.
 • Vlákna, která budou déle jak 60 dní neaktivní, budou uzamčena.
 
B. Avatary
 
 • Na avatary se vztahují pravidla fóra.
 • Nevhodné avatary budou automaticky odstraněny a uživatel potrestán.
 • Napodobení avataru člena Týmu se bude považovat za vydávání se za člena Týmu a bude potrestáno.
 
C. Podpisy
 
 • Na podpisy se taktéž vztahují pravidla fóra.
 • V podpise lze mít maximálně 10 smajlíků.
 • Podpisy, které budou v rozporu s pravidly, budou změněny, případně smazány a uživatel bude potrestán.
 
 1. Za stavbu, která není chráněná residencí neneseme žádnou odpovědnost.
 2. V případě úmrtí a ztrátě Vašich věcí neneseme žádnou odpovědnost.
 3. Je zakázáno střílet z no-pvp zóny.
 4. Při odpojení, nebo pádu hry v průběhu boje či letu neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu Vašich předmětů.
 5. Je zakázáno vlastnit předměty, které nelze získat obyčejným hraním, nebo zakoupením výhod. Pokud narazíte na jakýkoli předmět, který do hry nepatří, je hráč povinen ho odevzdat admin týmu.
 6. V případě obchodu s druhým hráčem a následným okradením nemá hráč právo na navrácení předmětů, z těchto důvodu lze užít využít Aukční síň pro bezpeční nákup či prodej.
 7. Je zakázáno omezovat nebo ničit okolí cizí residence
 8. V případě příliš velkého TPS  dropu (přetížení serveru) budou případné farmy smazány.
 9. Je zakázáno vlastnit oblast, která jakkoli způsobuje lagování serveru.
 10. Je přísně zakázaný tpakill, neboli zaslání žádosti o teleport, nebo požádání o zaslání žádosti o teleport k hráči a následné zavraždění hráče, pokud o tom hráč není předem informován.
 11. Je zakázáno kicknutí/vyloučení hráče z residence a následné přivlastnění jeho předmětů v truhlách, ... bez jejich navrácení.
 12. Je zakázáno boostění (posilňování) účtů (killy, skills, ...) pomocí druhého hráče či alternativního účtu.
Tým online
Momentálně není žádný člen online.